“Het zou er in de wereld heel wat vrediger aan toe gaan
als men minder op elkaar zou letten
en meer op elkaar zou passen”

Ergens via Twitter.

Advertenties