Kleine daden die men uitvoert,
zijn beter dan grote die men
slechts bedenkt.

Advertenties